Utgiver
Utgiver av TS-avisen er Tvende Media AS. Vi har hovedkontor i Aust-Agder. TS-avisen utkommer hver uke i Aust-Agder-fylke. Tvende Media AS utgir også Sørlandsavisen hver måned i begge Agder-fylkene. I tillegg forestår vi produksjon av kundeaviser for flere ledende aktører i markedet hvor vi håndterer hele prosessen fra idè via grafisk utarbeidelse frem til produktet er levert i postkassene. Vi er medeiere i Gratisavissamkjøringen AS, som er en samkjøring av de største gratisavisene i landet.

Personale
Med lang fartstid og kompetente medarbeidere jobber vi kontinuerlig med å gi våre kundebedrifter og lesere en solid lokalavis som favner alle målgrupper. Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.

Redaksjonen
Svein Knutsen
Red. grafiker – 37 06 39 00

Markedsavdeling

Odd Bjørn Jensen
Salgssjef – 40 40 42 50

oj@ts-avisen.no

Grafisk avdeling

Torbjørn Lillebø
Produksjonssjef – 92 04 73 45

Rune Jobsen
Ass. produksjonssjef- 40 40 42 52
rune@ts-avisen.no

Jan Erik Balle Alquist
Grafisk medarbeider – 41 04 46 87
jeb@ts-avisen.no

Svein Knutsen
Red. grafiker – 37 06 39 00
svein@ts-avisen.no

Atle Magnussen
Grafisk medarbeider – 37 06 39 00
atle@ts-avisen.no


Administrasjon

Odd Bjørn Jensen
Salgssjef – 40 40 42 50

Torbjørn Lillebø

Produksjonssjef – 92 04 73 45

Spørsmål vedr. fakturering sendes Torbjørn Lillebø, eller: faktura@ts-avisen.no